ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ครูแพร


ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

ครูพัชรินทร์  พูลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150